Søkjesida til Grunnmanuskriptet (1935, rettshavar: Språksamlingane ved UiB) og Norsk Ordbog (1873, Ivar Aasen)


GMAasen
gisl m. (og n.)
   l. = gil I. ("gisl" og "gitl" m. No, Orkd), Å.
   2. strålering, glorie (~ n. NGbr), R6. Jomfru Maria hev gisl kring hovudet (Vågå i Gbr), Sd.
   3. braglande, blenkjande ljosstrålar ("gjitt'l" n. Shl). "Da æ so eit gjitt'l for augo" (jfr. solgisl), V. Jfr. gisla II.; nisl. gisli m. stråle; jysk gissel; stråle, ljoske. Sml. geisle I. og gidd I. T.Um tilfanget:
Tilfanget kjem frå Grunnmanuskriptet hjå Universitetet i Oslo, den gongen Universitetet i Oslo dreiv Språksamlingane og åtte Grunnmanuskriptet. Søkjesida deira låg ei stund nede både tidt og ofte, og slik vart fyrsteutgåva av denne søkjesida til og lagt ein løynd stad på folk.uio.no (som var langt stødugare en edd.uio.no) til eige bruk. Sidan tok Universitetet i Bergen yver Språksamlingane – og rettane til tilfanget, medan denne søkjesida flutte til ordboki.no då folk.uio.no-tenesta vart lagd ned. Tilfanget skal vera likt, men framsyningi skil seg noko.

Gil (ii), m. 1, Veirsol, Bisol; en lysfarvet plet i Skyerne nær ved Solen. Nordre Berg. Sdm. Isl. gíll? (gýll, Haldorson). Hedder ellers: Gisl, Gitl, Nordl. Ork. Gidd, Ryfylke; Gidder, Tel. Gikk, Jæd. (Andre St. Ur, Solulv, Solhøve). Et Par andre ord: Giksel (i Gbr.) og Gjell (i Østerd.), betyde noget lignende, nemlig en afbrudt Regnbue, ellers kaldet Vederstuv, Vederhovud, Elhovud.

Gisl, m. 1, Gidsel (= T. Geißel, obses). G.N. gísl. Lidet bekjendt. Ellers brugt som Mandsnavn, især i Formen Gisle. Hertil hører vel ogsaa Gils, i Hergils, Torgils, Øygils, ofte forvansket til: gjuls, jus, gjis, f. Ex. Torjuls, Torjus, Torjis o. s. v. (Munchs Maanedsskrift 3, 64).

Gisl, m. 2, Veirsol, Bisol; s. Gil, gisla.Um tilfanget:
Tilfanget kjem frå Norsk Ordbog av Ivar Aasen (gjevi ut i 1873). Fyrr hadde Universitetet i Oslo ei netutgåva liggjande ute, men søkjesida gjekk på ryggen ei stund etter at Språksamlingane vart førde yver til Universitetet i Bergen, og ingi ny sida er komi upp der. Difor vart denne søkjesida til, bygd upp av nyo med di søkjesida til UiO alt var daud. Tilfanget er bygt på ei digital utgåva av Norsk Ordbog som flaut umkring på netet i litt ulike utgåvor. Me hev gjort sume rettingar i samsvar med papirutgåva frå 1873 og lagt på merknader i uppslag som peikar til fyrre eller næste uppslaget.