Søkjesida til Grunnmanuskriptet (1935, rettshavar: Språksamlingane ved UiB) og Norsk Ordbog (1873, Ivar Aasen)


GMAasen
slir (í) f. I. = slire f., Å. Sersk. ordl.: "Han skjelv 'kje i slí`rine" (dat. sg.) el. "i slí`ro" (dat. pl.) (Tel). R. Avvik. utt. "slér", pl. "sléri" (Selbu i STr), R3.

slir (í) f. II.
   l. stutt og smal vassbein fjøl til å binda ihop med:
a) tverrtre millom meiar (jfr. vegende) eller skjæker (jfr. skakarås) (Fosen, Innh, Nam). Jfr. skåkslir.
b) attarste tverrtreet yver langtrei i slede (Ndm, Fosen).
c) tverrtre yver kvernkallen (Ndm).
   2. fjøl, sumtid med kant el. list på, millom toppane av sengestolpane; sumtid = sengesims (Ma, Li). Jfr. sengeslir, hovudslir.
   3. vassbein bjelke som skiljeveggen millom båsar er fest til (VTel); jfr. bolkslir. R. Jfr. nisl. slíðr f., rekkje til å setja skeier, verkty o.dl. i. Av same upphav som slir(e) f., T.

"slír" f. III. sjå slidr f.

slir (í) n. liti lekte el. list uppslegi på ein vegg til stø under eitk., t.d. under hyllone i eit skåp el. under fjølene i eit sengtile (Vestl, No), Å. Jfr. slir f. II.Um tilfanget:
Tilfanget kjem frå Grunnmanuskriptet hjå Universitetet i Oslo, den gongen Universitetet i Oslo dreiv Språksamlingane og åtte Grunnmanuskriptet. Søkjesida deira låg ei stund nede både tidt og ofte, og slik vart fyrsteutgåva av denne søkjesida til og lagt ein løynd stad på folk.uio.no (som var langt stødugare en edd.uio.no) til eige bruk. Sidan tok Universitetet i Bergen yver Språksamlingane – og rettane til tilfanget, medan denne søkjesida flutte til ordboki.no då folk.uio.no-tenesta vart lagd ned. Tilfanget skal vera likt, men framsyningi skil seg noko.

Slidra (Slira), f. Skede, Balg, især til Knive; Knivskede. Temmelig alm. i Formen Slira (Slire); nogle St. Slir. G.N. slídr, n. slídrir, f. pl. Sv. slida.

Slir, s. Slider og Slidra.Um tilfanget:
Tilfanget kjem frå Norsk Ordbog av Ivar Aasen (gjevi ut i 1873). Fyrr hadde Universitetet i Oslo ei netutgåva liggjande ute, men søkjesida gjekk på ryggen ei stund etter at Språksamlingane vart førde yver til Universitetet i Bergen, og ingi ny sida er komi upp der. Difor vart denne søkjesida til, bygd upp av nyo med di søkjesida til UiO alt var daud. Tilfanget er bygt på ei digital utgåva av Norsk Ordbog som flaut umkring på netet i litt ulike utgåvor. Me hev gjort sume rettingar i samsvar med papirutgåva frå 1873 og lagt på merknader i uppslag som peikar til fyrre eller næste uppslaget.