Søkjesida til Grunnmanuskriptet (1935, rettshavar: Språksamlingane ved UiB) og Norsk Ordbog (1873, Ivar Aasen)


GMAasen
klunger-tonn f. el. -torn m. (E) torn på klunger ("kloonnggertoddn", pl. "-teddne(r)" Shl), V.

sylgje-torn f. (el. rettare - torn m.) torn, pigg i ei sylgje, Å. Nisl. sylgjuþorn.

torn (ò) m.
   l. pigg, tagg, liten kvass ende (lite nytta); festenål i sylgje el. spenne (i formi "tonn"; i Hal "todn" og "tødn" f, samanblanda med tonn f., s.d.). Å, R.
   2. den stive, tjukke enden av ei vidje (Tel), R.
   3. klungerrunn (Ma o. fl.), Å. Gn. þorn m. (i tyd. l og 3).

torn (ò) f. flak eller botn av fjøler til å turka malt på ("todn" el. "tonn" Nhl, "todn" Har, sjl.). Å, R. Jfr. gn. þorn m., turkestove.

"torn" sjå tårn.Um tilfanget:
Tilfanget kjem frå Grunnmanuskriptet hjå Universitetet i Oslo, den gongen Universitetet i Oslo dreiv Språksamlingane og åtte Grunnmanuskriptet. Søkjesida deira låg ei stund nede både tidt og ofte, og slik vart fyrsteutgåva av denne søkjesida til og lagt ein løynd stad på folk.uio.no (som var langt stødugare en edd.uio.no) til eige bruk. Sidan tok Universitetet i Bergen yver Språksamlingane – og rettane til tilfanget, medan denne søkjesida flutte til ordboki.no då folk.uio.no-tenesta vart lagd ned. Tilfanget skal vera likt, men framsyningi skil seg noko.

Sylgjetonn, f. (rettere torn, m.), Torn i et Spænde.

Torn (o’), n. Taarn, høi og smal Bygning. Mest alm. i den forvanskede Form “Taarn”; sjeldnere Torrn; i Hall. Tørn. G.N. turn, m. Sv. torn, n. Nt. Toorn; Ital. torre, af Lat. turris. Jf. Stopul.

Torn (o’), f. en Flage eller Bund af Fjele til at tørre Malt paa. Nhl. i Formen Todn el. Tonn. Paa Sdm. Tannfjøle(r), pl. S. Tarre. Jf. G.N. þorn: Tørrehuus? (Dipl. 6, 79).

Torn (o’), m.
  1) Torn, Pig, skarp Spids. Lidet brugl. Oftest om en Torn el. Hestenaal i et Spænde, i Formen Tonn (i Hall. Todn og Tødn), men tildeels forblandet med Tonn, f. ↄ: Tand. G.N. þorn.
  2) Torebusk, Hybentræ (= Klunger). Mandal og fl. (Tonn, Todn). I Tel. Njupetonn. Andre Steder i en afledet Form: Tyrner (Tydne).Um tilfanget:
Tilfanget kjem frå Norsk Ordbog av Ivar Aasen (gjevi ut i 1873). Fyrr hadde Universitetet i Oslo ei netutgåva liggjande ute, men søkjesida gjekk på ryggen ei stund etter at Språksamlingane vart førde yver til Universitetet i Bergen, og ingi ny sida er komi upp der. Difor vart denne søkjesida til, bygd upp av nyo med di søkjesida til UiO alt var daud. Tilfanget er bygt på ei digital utgåva av Norsk Ordbog som flaut umkring på netet i litt ulike utgåvor. Me hev gjort sume rettingar i samsvar med papirutgåva frå 1873 og lagt på merknader i uppslag som peikar til fyrre eller næste uppslaget.